Szkolenia prawne (mazowieckie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 52
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Skuteczny specjalista działu eksportu
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 1390 zł
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Warszawa
Skuteczny specjalista Działu Zakupów
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 1390 zł
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Warszawa
Służebność przesyłu i odpłatne przejmowanie urządzeń w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
SOD- Dofinansowanie do wynagrodzeń
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 350 zł
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Warszawa
Specjalista ds. zamówień publicznych
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 1490 zł
ACC Training & Consulting Group
Warszawa
Specjalista ds. zawierania umów w jednostkach sektora finansów publicznych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Sprawozdawczość w NGO
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 40 zł
Eart Sp. z o.o.
Warszawa
Sprawozdawczość z realizacji projektów PUP/MUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z użyciem systemu SL2014. Zamyka
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Sprawy Pracownicze Pracowników Uczelni w Oparciu O Ustawy: Prawo O Szkolnictwie Wyższym i Nauce Oraz Kodeks Pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 2150 zł
Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.
Warszawa
Standardy bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw - AEOS/AEOF
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 649 zł
Ekspert celny - doradztwo celne Izabella Tymińska
Warszawa
Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych – zastosowanie normy PN-EN ISO
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 922,50 zł
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa
Sukcesja - Aspekty prawne i finansowe
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1200 zł
MTD
Warszawa
System bezpieczeństwa żywności: wymagania FSSC 22000 wersja 5.1 – nowe wyzwania
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 897,90 zł
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa
System Emerytalny
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
SEKA S.A.
Warszawa
System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN- EN ISO/IEC 27001:2017-06
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 897,90 zł
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa
Szacowanie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1700 zł
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenia Prawne – Szkolenia Rozwijające Kompetencje w Różnych Obszarach Prawnych, Często Niezbędne na Większości Stanowisk Piastowanyc
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2000 zł
HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp.j.
Warszawa
Szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych-Rodo
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 250 zł
Ośrodek Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie - Prawo Budowlane
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 600 zł
DIAMOND Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie
Warszawa
Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu ochrony informacji
Czas trwania: 2 godz.
Cena: 700 zł
Stillsec Sp. z o.o. Sp. kom.
Warszawa
Szkolenie dla zakładów pracy z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200 zł
Altix Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie DODO od podstaw
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 550 zł
ODO 24 Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie IOD w praktyce
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 550 zł
ODO 24 Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie na biegłego sądowego z zakresu
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2000 zł
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Warszawa
Szkolenie Ochrona Danych Osobowych
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 400 zł
SKK School Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie podatkowe – CIT, PIT, VAT oraz PCC
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 649 zł
Ekspert celny - doradztwo celne Izabella Tymińska
Warszawa
Szkolenie przeciwko praniu brudnych pieniędzy dla NGO
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 50 zł
Skrzypkowska
Warszawa
Szkolenie przeciwko praniu brudnych pieniędzy dla NGO
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 50 zł
Rybus-Tołłoczko
Warszawa
Szkolenie RODO od podstaw
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 550 zł
ODO 24 Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie RODO w HR
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 550 zł
ODO 24 Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie RODO w IT
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 720 zł
ODO 24 Sp. z o.o.
Warszawa
szkolenie specjalistyczne mediacje pracownicze
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 450 zł
Polskie Centrum Edukacji Prawnej Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji administracyjnych
Czas trwania: 22 godz.
Cena: 790 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1200 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Czas trwania: 56 godz.
Cena: 2400 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację
Czas trwania: 78 godz.
Cena: 2000 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1600 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w sporach zbiorowych
Czas trwania: 28 godz.
Cena: 980 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w w postępowaniu karnym
Czas trwania: 22 godz.
Cena: 650 zł
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa
Szkolenie z rozporządzeń i przepisów prawnych (stacjonarne i zdalne)
Czas trwania: 8-16 godz.
Cena: od 595 do 1150 zł
SGS Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zamówień klasycznych, sektorowych, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: od 300 do 400 zł
JTP Training and Management Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym omówieniem self-cleaningu
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 300 do 350 zł
JTP Training and Management Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp obejmujące swym zakresem etapy przygotowania postępowania, opis przedmiotu zamówienia, waru
Czas trwania: 12 godz.
Cena: od 290 do 400 zł
JTP Training and Management Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla operatorów usługi kluczowej
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 1100 zł
Stillsec Sp. z o.o. Sp. kom.
Warszawa
Szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dla pracowników urzędów
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 40 zł
Eart Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
Czas trwania: 25 godz.
Cena: bezpłatnie
Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce
Warszawa
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 30 zł
Eart Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z zakresu prawa energetycznego (planowane)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: bezpłatnie
Kancelaria Adwokacka
Warszawa
Szkolenie z zakresu PZP w tym
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 250 do 350 zł
JTP Training and Management Sp. z o.o.
Warszawa
Szkolenie z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 250 zł
Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.
Warszawa
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności