Szkolenia prawne (lubelskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 337
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Abc Kancelaryjno-Archiwalne
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 320 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Administrowanie pasem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dróg niepublicznych. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie decyzji. Opłaty
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Agent celny
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 1500 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Lublin
Aktualne wymagania i zasady prowadzenia dokumentacji budynku ; Książka Obiektu Budowlanego
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
ARBITRAŻ szkolenie certyfikujące specjalistyczne (SYSTEM STOPNIOWY ROZWOJU ZAWODOWEGO MEDIATORA)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 590 zł
Lime Brand Sp. z o.o.
Lublin
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 200 zł
Euroinvent
Międzyrzec Podlaski
Aspekty prawno - ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 20-140 godz.
Cena: od 200 do 4000 zł
Fundacja "LIDERZY SUKCESU"
Wólka Rudnicka
Aspekty prawno ekonomiczne prowadzenie działalności gospodarczej
Czas trwania: 40-60 godz.
Cena: od 600 do 2000 zł
Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż" Sp. z o.o.
Lublin
Aspekty prawno-ekonomiczne prowadzenia
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 900 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej"
Chełm
Aspekty prawno-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 950 zł
Unlimited
Lublin
Aspekty prawno-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 50-300 godz.
Cena: od 350 do 4000 zł
Edukacja Plus s.c.
Lublin
Aspekty Prawno-Ekonomiczne Przedsiębiorstw
Czas trwania: 40 godz.
Cena: bezpłatnie
Forum
Zamość
Aspekty Prawno-Ekonomiczne Przedsiębiorstw
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 800,00 zł
Fundacja Kapitału Społecznego
Zamość
Autyzm - problematyka prawna
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 150 zł
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
Lublin
Bezpieczeństwo budynków i budowli. Obowiązki i odpowiedzialność właścicieli lub zarządców
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Bezpieczeństwo imprez masowych – nowy stan prawny
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 499 zł
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" z siedzibą w Lublinie
Lublin
Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Bonifikata w gospodarce nieruchomościami publicznymi – praktyczne problemy naliczania i egzekucji
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 330 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Brakowanie dokumentacji w archiwum Urzędu Pracy uwzględniający zadania uregulowane obowiązującym prawem wynikające z zadań określonych
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i rozwiązywanie problemów społecznych jako ważny element współpr
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 990 zł
DMS Polska
Lublin
Centralna Ewidencja i Informacja O Działalności Gospodarczej
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 330 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 400 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Czas pracy i wynagrodzenia w nowej ustawie o pracownikach samorządowych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Czas pracy w instytucjach kultury
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 250 zł
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Lublin
Czas pracy w samorządowych instytucjach kultury
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Dobra reputacja przewoźnika w transporcie drogowym
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 400 zł
Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie
Lublin
Dodatki mieszkaniowe
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Dokumentacja pracownicza
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 300 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Dokumentacja RODO w praktyce - praktyczne omówienie wzorów dokumentów
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1600 zł
BestSkills
Lublin
Doradztwo: Prawo - Compliance
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 9000 zł
Bookinganimalspa Sp. z o.o.
Puławy
Dostęp do informacji publicznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 250 zł
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Lublin
Dostęp do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania uczelni
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Lublin
Dotacje oświatowe - obliczanie wysokości, przekazywanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania, zwrot dotacji
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 320 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Działalność bibliotek samorządowych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Działalność instytucji kultury
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 320 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Działalność samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Elektronizacja zamówień publicznych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 250 zł
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Lublin
Elektronizacja zamówień publicznych
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 380 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe, renty z tytułu niezdolności do pracy i świadczenia przedemerytalne
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 270 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Ewidencja działalności gospodarczej
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 300 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Ewidencja gruntów i budynków
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 250 zł
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Lublin
Ewidencja ludności
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 250 zł
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Lublin
Ewidencja ludności – wydawanie zaświadczeń
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 260 zł
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
Lublin
Formalne, prawne i księgowo podatkowe zasady prowadzenia działalności statutowej
Czas trwania: 16 godz.
Cena: bezpłatny
Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Zamościu
Zamość
Formalne, prawne i księgowo-podatkowe zasady prowadzenia działalności statutowej PES
Czas trwania: 16 godz.
Cena: bezpłatne
Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Chełmie
Chełm
Funkcjonowanie jednostek pomoczniczych.gminy - ich ważna rola jako forma partycypacji społecznej
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 160 zł
Stowarzyszenie Czarno-Białe
Lublin
Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 160 zł
ZRW DORADZTWO Sp. z o.o.
Lublin
Historia prawa
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1200 zł
Unlimited
Lublin
Informacja Niejawna
Czas trwania: 36 godz.
Cena: 1500 zł
Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.
Lublin
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności