Szkolenie z zakresu PZP w tym

Lokalizacja: Warszawa
mazowieckie / powiat Warszawa / gmina Warszawa
Obszar;dziedzina: prawo (12)
Czas trwania: 1-20 godzin
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Nazwa kursu: Szkolenie z zakresu PZP w tym

ul. Wspólna 50/6
00-684 Warszawa
tel.: 22 598 93 00

Kurs / szkolenie:
Szkolenie z zakresu PZP w tym
przepisy dot. zamówień publicznych w reżimie sektorowym
- zasady PZP
- przetarg nieograniczony krok po kroku
- ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- sposób liczenia terminów w ustawie PZP
- dokumenty składane w postępowaniu (podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe)
- szacowanie wartości zamówienia (sposoby, techniki, szacowania, progi)
- opis przedmiotu zamówienia - zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia.
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 250 do 350 zł

Komentarze

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności