Szkolenia prawne (warmińsko-mazurskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Znaleziono wszystkich: 88
Nazwa kursu
Czas trwania i cena
Firma / instytucja
Lokalizacja
Aktualny Stan Ustawy Prawo Budowlane
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 280 zł
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Olsztyn
Aspekty Prawne Korzystania Z Social Media
Czas trwania: 2-8 godz.
Cena: od 100 do 400 zł
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości
Braniewo
Aspekty prawne obsługi reklamacji
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Olsztyn
Aspekty prawne podejmowania pierwszej pracy
Czas trwania: 8-120 godz.
Cena: od 50 do 1500 zł
Synergia Biznesu Sp. z o.o.
Olsztyn
Aspekty prawne podejmowania pierwszej pracy
Czas trwania: 8-120 godz.
Cena: od 50 do 1500 zł
Fundacja Inicjatyw Społecznych
Olsztyn
Aspekty prawne w procesie inwestycyjnym
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 10000 zł
Kancelaria VIP Sp. z o.o.
Olsztyn
C/Kadrowo-płacowe/ "Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego"
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 395 zł
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
Olsztyn
Czas pracy kierowców najnowsze zmiany
Czas trwania: 8 godz.
Cena: od 200 do 250 zł
"SEKA" S.A. Oddział w Olsztynie
Olsztyn
Czas pracy w teorii i praktyce
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200 zł
Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.
Olsztyn
Dodatki mieszkaniowe
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 345,00 zł
Centrum Doskonalenia Kadr Anna Pleszkun
Jonkowo
Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk
Olsztyn
Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Olsztyn
Indywidualne Szkolenie Dla Kierowników Kancelarii Tajnych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 2000 zł
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Olsztyn
Informacja Publiczna
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Olsztyn
Kadry i płace od podstaw
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 299 zł
Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.
Olsztyn
Kodeks Postepowania Administracyjnego po nowelizacji - praktyczne aspekty
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Olsztyn
Kodeks Postepowania Administracyjnego z elementami dostępu do informacji publicznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Olsztyn
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 320,00 zł
Centrum Doskonalenia Kadr Anna Pleszkun
Jonkowo
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1200 zł
"TECHPAL" Sp. z o.o.
Olsztyn
Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji - praktyczne aspekty
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk
Olsztyn
Kodeks Postępowania Administracyjnego z elementami dostępu do informacji publicznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk
Olsztyn
Kontradyktoryjność procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu ciężaru dowodu, w zależności od tego co jest sporne pomięd
Czas trwania: 6 godz.

Fundacja Radców Prawnych "Ius"
Olsztyn
kurs e-learningowy przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje i egz.państwowy
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 55 do 249 zł
PRAWOMANIACY Sp. z o.o.
Olsztyn
kurs stacjonarny przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje i egzaminy państwowe
Czas trwania: 120 godz.
Cena: 2800 zł
PRAWOMANIACY Sp. z o.o.
Olsztyn
Mobbing
Czas trwania: 8 godz.
Cena: bezpłatnie
Region Warmińsko - Mazurski NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Olsztyn
Nadzór pedagogiczny Dyrektora Szkoły w świetle wymagań prawnych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 100 zł
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Działdowo
Najważniejsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, ocena zmian, aspekty praktyczne
Czas trwania: 6 godz.

Fundacja Radców Prawnych "Ius"
Olsztyn
Niedozwolone praktyki pracownicze - Mobbing w JST
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk
Olsztyn
Niedozwolone praktyki pracownicze w JST
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Olsztyn
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 750 zł
Ośrodek Kształcenia EDUKACJA Sp. z o.o.
Elbląg
Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 600 zł
Trappa Sp. z o.o.
Olsztyn
Ochrona Danych Osobowych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Olsztyn
Ochrona Danych Osobowych i Analiza Zmian – Stan na 2017 R
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "Wama-Coop"
Olsztyn
Ochrona danych osobowych w praktyce
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1200 zł
Ośrodek Kształcenia EDUKACJA Sp. z o.o.
Elbląg
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli oraz dyrektora szkoły
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Działdowo
Odpowiedzialność karna nauczycieli oraz dyrektora szkoły
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Działdowo
Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 660 zł
JD Szkolenia Jakub Dzieńkowski
Olsztyn
Pomoc publiczna, pomoc de minimis udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1050 zł
Ośrodek Kształcenia EDUKACJA Sp. z o.o.
Elbląg
Prawa i obowiązki obywatela, z uwzględnieniem osób wykluczonych
Czas trwania: 40 godz.
Cena: bezpłatnie
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Olsztyn
Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 65 zł
Związek Stowarzyszeń "RAZEM W OLSZTYNIE"
Olsztyn
Prawne zagadnienia osobistej i elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - w następstwie nowych regulacji prawnych
Czas trwania: 32 godz.
Cena: od 400 do 500 zł
Center Consulting Piotr Piaseczny
Olsztyn
Prawo Pracy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 450 zł
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Olsztyn
Prawo pracy
Czas trwania: 32 godz.
Cena: bezpłatnie
Region Warmińsko - Mazurski NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Olsztyn
Prawo pracy
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 250 do 600 zł
Cst Consulting Sp. z o.o.
Olsztyn
Prawo pracy
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzętniku
Kurzętnik
Prawo pracy i akta osobowe
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 340,00 zł
Centrum Doskonalenia Kadr Anna Pleszkun
Jonkowo
Prawo Zamówień Publicznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 490 zł
"TECHPAL" Sp. z o.o.
Olsztyn
Prawo zamówień Publicznych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Adamczyk
Olsztyn
Prawo Zamówień Publicznych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 123,00 zł
Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Olsztyn
Prawo zamówień publicznych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 350 zł
Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.
Olsztyn
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

Gdzie po zawód
warmińsko-maz.
zak_220.jpg

Gdzie studiować?
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci
miniatura
Polityka Prywatności