Szkolenia prawne (mazowieckie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 78
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Zaawansowany kurs dwudniowy kurs - specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 1099 zł
C&C CHAKOWSKI & CISZEK Sp.j.
Warszawa
Zabezpieczanie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 590 zł
J. G.Training
Warszawa
Zabezpieczanie płatności i formy rozliczeń umów handlowych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 790 zł
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Warszawa
Zabezpieczenia płatności - nowe obowiązki w zakresie płatności w umowach handlowych od 2020 roku
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 790 zł
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Warszawa
Zafałszowanie, oszustwa I autentyczność żywności – Food Fraud przegląd metod i wytycznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 848,70 zł
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa
Zagadnienia prawne dotyczące dóbr osobistych, zniesławienia w pracy dziennikarza
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 1000 zł
2xMW sp. z. o.o.
Warszawa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 400 zł
Modus Centrum Wiedzy
Warszawa
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1200 zł
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Warszawa
Zamknięcie Roku w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i Sposoby Obliczania Wolnych Środków i Nadwyżki Budżetowej Z Lat Ubiegłych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
bez owijania Sp. z o.o.
Warszawa
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 400 zł
Modus Centrum Wiedzy
Warszawa
Zamówienia Publiczne
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 1000 zł
Fic-szkolenia
Warszawa
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 549 zł
Golden Training
Warszawa
Zamówienia publiczne dla branży medycznej
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 999 zł
ApexNet Sp. z o.o. Sp. kom.
Warszawa
Zamówienia publiczne dla branży wojskowej
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 999 zł
ApexNet Sp. z o.o. Sp. kom.
Warszawa
Zamówienia publiczne dla księgowych. Zmiany dotyczące ustawy PZP i ustawy o finansach publicznych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 999 zł
ApexNet Sp. z o.o. Sp. kom.
Warszawa
Zamówienia publiczne do 130 000 zł - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 490 zł
ACC Training & Consulting Group
Warszawa
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 890 zł
ACC Training & Consulting Group
Warszawa
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1290 zł
CKSP Sp. z o.o.
Warszawa
Zamówienia Publiczne Od Podstaw
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 820 zł
SEKA S.A.
Warszawa
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem rejestru umów dla branży medycznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamówienia publiczne-perspektywa wykonawcy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Warszawa
Zamykanie projektów powiatowych i miejskich urzędów pracy oraz projekty zasad na 2021-2027
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamykanie projektów unijnych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
bez owijania Sp. z o.o.
Warszawa
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 690 zł
Kompetea Sp. z o.o.
Warszawa
Zasada konkurencyjności
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Warszawa
Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 490 zł
Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.
Warszawa
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 971,70 zł
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa
Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 922,50 zł
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 500 zł
Modus Centrum Wiedzy
Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Czas trwania: 3,5 godz.
Cena: 599 zł
C&C CHAKOWSKI & CISZEK Sp.j.
Warszawa
Zatrudnianie opiekunek z Ukrainy w Niemczech
Czas trwania: 3,5 godz.
Cena: 599 zł
C&C CHAKOWSKI & CISZEK Sp.j.
Warszawa
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 350 zł
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Warszawa
ZFRON
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 350 zł
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Warszawa
Zlecanie NGO zadań w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 30 zł
Skrzypkowska
Warszawa
Zlecanie NGO zadań w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 30 zł
Rybus-Tołłoczko
Warszawa
Zmiany prawne - fuzje i przejęcia
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - jak rozstrzygać spory gospodarcze na rynku polskim i międzynarodowym ?
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - Kodeks Spółek Handlowych
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla przedsiębiorców - aspekty prawne i finansowe
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - odpowiedzialność i kompetencje organów władzy spółek prawa handlowego
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - Pharmaceutical Inspection Co -Operation Scheme
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - prawo celne
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - prawo pracy w świetle nowych przepisów
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - Rada Nadzorcza-obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Zmiany prawne - status wierzyciela i dłużniak w nowym postępowaniu upadłościowym i naprawczym
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 300 do 3000 zł
Eurofinance Training Sp. z o.o.
Warszawa
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności