Szkolenia prawne (łódzkie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 10
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Najnowsza wersja Incoterms 2020 - Jak rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 780 zł
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla
Łódź
Najnowsze zmiany w prawie pracy
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 2000 zł
LLL LAW LANGUAGE LOGISTICS
Łódź
Najnowsze Zmiany w Ustawie O Systemie Oświaty Mające Wpływ na Organizację Roku Szkolnego 2022/2023
Czas trwania: 5 godz.
Cena: od 225,00 do 355,00 zł
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
Łowicz
Nowe zadania PUP od 2018 w dostępie obywateli państw trzecich do polskiego rynku pracy. Zezwolenie TYP S oraz oświadczenia o powierzeni
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
AKSON Ośrodek Terapii i Szkoleń
Łódź
Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023
Czas trwania: 5 godz.
Cena: od 225,00 do 355,00 zł
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
Łowicz
Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych - zmiany z 2019
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 450 zł
Creator Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej-Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Łódź
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - zmiana przepisów prawnych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 450 zł
Creator Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej-Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Łódź
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 499,00 zł
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 500 zł
Legal TC
Łódź
Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych aspekty praktyczne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 399,00 zł
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności