Szkolenia prawne (świętokrzyskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 63
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Bon na zasiedlenie - procedury, dokumentacja, nieprawidłowowści
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 480 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 390 zł
SEKA S.A. Oddział w Kielcach
Kielce
Czas pracy kierowców
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 390 zł
SEKA S.A. Oddział w Kielcach
Kielce
Czas pracy w placówkach oświatowych po zmianach w 2022 r. - szkolenie online
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 250 zł
Scse Sp. z o.o.
Szkucin
Delegowanie pracowników - z uwzględnieniem zmian dyrektywy (96/71/WE) dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług ora
Czas trwania: 3 godz.
Cena: bezpłatnie
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa
Kielce
DWUDNIOWE WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - z uwzglednieniem zmian nowelizacyjnych Prawa zamówień publicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1400,00 zł
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach
Kielce
E-commerce - prawne i praktyczne aspekty sprzedaży internetowej na rynku UE
Czas trwania: 2 godz.
Cena: bezpłatnie
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa
Kielce
EFEKTYWNA REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA w 2022r. W OPARCIU O USTAWĘ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRAC
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 380,00 zł
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kielce
Efektywność w pracy doradcy klienta w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 450 zł
Work&Training Sp. z o.o.
Starachowice
Formy pomocy i aktywizacji dla cudzoziemców realizowane na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia od stycznia 2022
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1560 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Jestem radnym - praktyczne zagadnienia prawne
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 200 zł
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach - Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kielce
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce urzędów pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 480 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Kompetencje członków Zarządu Spółdzielni
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 350 zł
Związek Lustracyjny Spółdzielni Delegatura Regionalna w Kielcach
Kielce
Kompetencje Rady Nadzorczej Spółdzielni
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 250 zł
Związek Lustracyjny Spółdzielni Delegatura Regionalna w Kielcach
Kielce
Korekty wypłat świadczeń, zgłoszeń do ubezpieczeń i rozliczeń ZUS z uwzględnieniem funkcjonalności programu Płatnik
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 480 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
KPA - aspekt praktyczny
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 780 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju
Busko-Zdrój
Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne i podatkowe
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 400 zł
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Kielce
Meandry prawa. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Czas trwania: 2 godz.
Cena: bezpłatnie
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce
Metodyka prowadzenia postępowań skargowych w świetle zmian kodyfikacyjnych
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 349 zł
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach - Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kielce
Mobbing i przemoc w pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 130 zł
KSW POLSKA
Sandomierz
Negocjacje zakładowych regulaminów pracy
Czas trwania: 10 godz.
Cena: bezpłatnie
Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność"
Kielce
Nowe przepisy podatkowe dotyczące Polskiego Ładu w zakresie podatków wpływające na sytuację przedsiębiorców indywidualnych/spółek/praco
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa
Kielce
NOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI. Ust
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 380,00 zł
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kielce
Ochrona danych osobowych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 400 zł
CENTRUM DORADZTWA I USŁUG
Polichno
Ochrona danych osobowych szkol. online
Czas trwania: 3 godz.
Cena: 170 zł
Szkoła Bankowa Stalowa Wola - Rzeszów International Scholl of Banking and Finance Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Sandomierz
Ochrona danych osobowych w praktyce - obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 350 zł
SEKA S.A. Oddział w Kielcach
Kielce
PIP w zakładzie pracy - przygotowanie się do kontroli
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 390 zł
SEKA S.A. Oddział w Kielcach
Kielce
Pomoc de minimis w praktyce Funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 450,00 zł
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kielce
Poradnictwo obywatelskie
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Fundacja Pomocna Dłoń
Ostrowiec Świętokrzyski
Prawo pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 600 zł
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Starachowice
Prawo pracy
Czas trwania: 6-10 godz.
Cena: od 100 do 200 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
Kielce
Prawo pracy i Ubezpieczenia społeczne
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 800 zł
CENTRUM DORADZTWA I USŁUG
Polichno
Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego po zmianach w 2022 r. - szkolenie online
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 250 zł
Scse Sp. z o.o.
Szkucin
Prawo Pracy w Polskim Ładzie zmiany w 2022 roku
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 190 zł
Szkoła Bankowa Stalowa Wola - Rzeszów International Scholl of Banking and Finance Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Sandomierz
Prawo zamówień publicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 500 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie
Jędrzejów
Prawo związkowe w praktyce
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność"
Kielce
REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH szkolenie online
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 190 zł
Szkoła Bankowa Stalowa Wola - Rzeszów International Scholl of Banking and Finance Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Sandomierz
Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy z uwzględnieniem problematyki związanej i zmian związanych po lockdown
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
RODO w teorii i praktyce
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Akademia Szkoleń
Kobierniki
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
Czas trwania: 5 godz.
Cena: bezpłatnie
Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność"
Kielce
SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU szkol. online
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 190 zł
Szkoła Bankowa Stalowa Wola - Rzeszów International Scholl of Banking and Finance Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Sandomierz
SYSTEM INFORMACJI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE IT W ZAKRESIE REKOMENDACJI D KNF ORAZ RODO, szkolenie online
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 190 zł
Szkoła Bankowa Stalowa Wola - Rzeszów International Scholl of Banking and Finance Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Sandomierz
Szkolenia z zakresu prawa pracy
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 70 zł
Doradztwo Transportowe "LEXAN"
Kielce
Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych
Czas trwania: 8-24 godz.
Cena: od 120 do 300 zł
Sannort Sp. z o.o.
Sandomierz
Szkolenie dla kierowców i właścicieli firm transportowych z zakresu czasu pracy kierowców oraz innych przepisów ich obowiązujących
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 50 zł
Doradztwo Transportowe "LEXAN"
Kielce
Szkolenie doskonalące dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Członków Komisji BHP
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 1850 zł
MAT EDUKACJA
Sandomierz
Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Końskie
Świadczenia nienależnie pobrane w PUP -zmiany postępowania egzekucyjnego
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 480 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Świadczenia z Funduszu Pracy wypłacane osobom bezrobotnym - ustalenie prawa do zasiłku i innych świadczeń, utrata prawa doświadczeń, pr
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Umowa rachunku bankowego klientów indywidualnych i instytucjonalnych szkolenie online
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 190 zł
Szkoła Bankowa Stalowa Wola - Rzeszów International Scholl of Banking and Finance Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe
Sandomierz
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności