Szkolenia prawne (świętokrzyskie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 25
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Dochodzenie oraz inwentaryzacja nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1590 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
DWUDNIOWE WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - z uwzglednieniem zmian nowelizacyjnych Prawa zamówień publicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1500,00 zł
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach
Kielce
Kodeks postępowania administracyjnego
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 690 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce urzędów pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
KPA - aspekt praktyczny
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 780 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju
Busko-Zdrój
Mediacje ( w tym Mediacje Sądowe)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1490 zł
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Kielce
Obowiązki Urzędów Pracy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wobec bezrobotnych i pracowników od stycznia 2023 roku
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Obsługa kadrowa w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy w kontekście zmian Kodeksu Pracy
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 530 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Postępowanie według KPA
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 850 zł
Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja w Kielcach
Kielce
Praktyczne aspekty wdrażania RODO w organizacji
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
College Medyczny
Kielce
Praktyczne aspekty wdrażania RODO w organizacji
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
Prawo pracy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: od 1000 do 1200 zł
ANAMAX - Szkolenia, Doradztwo, Usługi
Skarżysko-Kamienna
Prawo pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 600 zł
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Starachowice
Prawo pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1800 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
Prawo zamówień publicznych
Czas trwania: 40-60 godz.
Cena: od 2000 do 2500 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego "Multiedukator"
Skarżysko-Kamienna
Przyznawanie świadczeń osobom bezrobotnym - analiza sytuacji problemowych oraz najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, pomoc de minimis z uwzględnienie różnic pomiędzy pięcioma uprawnionymi p
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kształtowaniu Polityki Rynku Pracy Wynikająca Z Ustawy O Promocji Zatrudnienia...- Zmiany
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 730,00 zł
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kielce
Staże, bony stażowe i bony na zasiedlenie – procedury, dokumenty
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Szkolenie doskonalące dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Członków Komisji BHP
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 1850 zł
MAT EDUKACJA
Sandomierz
Ustalanie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia oraz najnowsze orzecznictwo sądów adm
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Warsztaty opracowywania decyzji administracyjnych w urzędach pracy
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenie doskonalace
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1955 zł
MAT EDUKACJA
Sandomierz
Zdarzenia i statusy osoby bezrobotnej, a zgłoszenia do ubezpieczeń
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 520 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Zmiany w prawie pracy 2022/2023 w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 550,00 zł
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kielce

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności