Szkolenia prawne (świętokrzyskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 26
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
DWUDNIOWE WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - z uwzglednieniem zmian nowelizacyjnych Prawa zamówień publicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1400,00 zł
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach
Kielce
Formy pomocy i aktywizacji dla cudzoziemców realizowane na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia od stycznia 2022
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1560 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Kodeks postępowania administracyjnego
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 690 zł
Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A.
Kielce
KPA - aspekt praktyczny
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 780 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju
Busko-Zdrój
KPA - prowadzenie postępowań, decyzje administracyjne
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1500 zł
Kancelaria Prawno Finansowa "Lex Cognita" Sp. z o.o.
Kielce
Praktyczne aspekty RODO
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
Kancelaria Prawno Finansowa "Lex Cognita" Sp. z o.o.
Kielce
Praktyczne aspekty wdrażania RODO w organizacji
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
College Medyczny
Kielce
Praktyczne aspekty wdrażania RODO w organizacji
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
Prawo administracyjne w oświacie
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
Kancelaria Prawno Finansowa "Lex Cognita" Sp. z o.o.
Kielce
Prawo gospodarcze- prawo pracy
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1900 zł
Vector Doradztwo Biznesowe -Perfect Woman
Opatów
Prawo gospodarcze- prawo pracy
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1900 zł
Fundacja "Oto My"
Opatów
Prawo pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 600 zł
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Starachowice
Prawo pracy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: od 1000 do 1200 zł
ANAMAX - Szkolenia, Doradztwo, Usługi
Skarżysko-Kamienna
Prawo pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1800 zł
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
Kielce
Prawo pracy i Ubezpieczenia społeczne
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 800 zł
CENTRUM DORADZTWA I USŁUG
Polichno
Prawo zamówień publicznych
Czas trwania: 40-60 godz.
Cena: od 2000 do 2500 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego "Multiedukator"
Skarżysko-Kamienna
Redagowanie pism administracyjnych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
Kancelaria Prawno Finansowa "Lex Cognita" Sp. z o.o.
Kielce
Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy z uwzględnieniem problematyki związanej i zmian związanych po lockdown
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Szkolenie doskonalące dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Członków Komisji BHP
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 1850 zł
MAT EDUKACJA
Sandomierz
Świadczenia z Funduszu Pracy wypłacane osobom bezrobotnym - ustalenie prawa do zasiłku i innych świadczeń, utrata prawa doświadczeń, pr
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Ustawa o finansach publicznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 600 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju
Busko-Zdrój
Warsztaty opracowywania decyzji administracyjnych w urzędach pracy
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Zakładanie stowarzyszeń
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 700 zł
Kancelaria Prawno Finansowa "Lex Cognita" Sp. z o.o.
Kielce
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenie doskonalace
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1955 zł
MAT EDUKACJA
Sandomierz
Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2022 roku. Warsztaty przekrojowe: zezwolenia, oświadczenia, informacja starosty
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1830,00 zł
Agencja Rozwoju Personalnego S-Kadra s.c.
Kielce
Znakowanie środków spożywczych w aspekcie obowiązującego prawa
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 800 zł
Firma Szkoleniowo-Usługowa
Ostrowiec Świętokrzyski

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności