Szkolenia prawne (mazowieckie)

Firma / instytucja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 14
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Fundusz Sołecki
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Należności Publicznoprawne
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Odpowiedzialność Spadkobierców i Osób Trzecich Za Zaległości Podatkowe Oraz Opodatkowanie Nieruchomości O Nieuregulowanym Stanie Prawny
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Opodatkowanie Farm Słonecznych, Paneli Fotowoltaicznych, Itp. Bieżące Problemy Związane Z Realizacją Podatków Lokalnych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Ordynacja Podatkowa Dla Gmin
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Podatek Rolny - Bieżące Problemy Związane Z Potwierdzaniem Umów Dzierżaw i Ich Konsekwencje na Gruncie Podatków Lokalnych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Podatnik w Upadłości i w Restrukturyzacji – Wybrane Zagadnienia
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Pomoc Publiczna Udzielana Przez Gminy
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Wieloletnia Prognoza Finansowa na Rok 2023 i Lata Następne
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Wydawanie Warunków Zabudowy i Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Wymiar i Realizacja Podatków Lokalnych – Analiza Problemów Wymiarowych i Powymiarowych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Zamknięcie Roku w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i Sposoby Obliczania Wolnych Środków i Nadwyżki Budżetowej Z Lat Ubiegłych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Zmiany w Postępowaniu Administracyjnym
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa
Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju Napędowego Wykorzystywanego Do Produkcji Rolnej
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 440 zł
Taxpress s. c
Warszawa

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności