Szkolenia prawne (mazowieckie)

Firma / instytucja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 21
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
ABC zamówień publicznych w instytucjach kultury
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
ABC zamówień publicznych w placówkach oświatowych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Fundusze Europejskie 2021-2027 – nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla sektora finansów publicznych – jak przygotować się do nowych wyzwań
Czas trwania: 36 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem obowiązujących od 1 lipca 2022 r. zmian realizacji zasa
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Pr@wo autorskie 2.0 w działalności instytucji kultury, czyli internetowa kultur@
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 549,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI wp
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 549,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Prawo prasowe 2.0, czyli jak się nie dać zjeść wirtu@lnej prasie (i nie tylko)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Program wsparcia nowych inwestycji w ramach PSI
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 549,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Projekty niekonkurencyjne PUP w nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Różnice w udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł oraz powyżej 130.000 zł
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Służebność przesyłu i odpłatne przejmowanie urządzeń w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Specjalista ds. zawierania umów w jednostkach sektora finansów publicznych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Sprawozdawczość z realizacji projektów PUP/MUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z użyciem systemu SL2014. Zamyka
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 549,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamówienia publiczne dla księgowych. Zmiany dotyczące ustawy PZP i ustawy o finansach publicznych
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem rejestru umów dla branży medycznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamykanie projektów powiatowych i miejskich urzędów pracy oraz projekty zasad na 2021-2027
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zamykanie projektów unijnych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 599,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa
Zmiany zasad rozliczania podatku PIT od 1 lipca 2022 r. na podstawie zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 499,00 zł
Akademia Finansów i Rachunkowości
Warszawa

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności