Szkolenia prawne (lubelskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Firma / instytucja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 22
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Brakowanie dokumentacji w archiwum Urzędu Pracy uwzględniający zadania uregulowane obowiązującym prawem wynikające z zadań określonych
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i rozwiązywanie problemów społecznych jako ważny element współpr
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 990 zł
DMS Polska
Lublin
Funkcjonowanie jednostek pomoczniczych.gminy - ich ważna rola jako forma partycypacji społecznej
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Instrukcja kancelaryjna, archiwizacja dokumentów oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w pracy urzędu pracy uwzględniające zadania uregulow
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Kierunki zmian na rynku pracy – założenia ustawy o aktywności zawodowej, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców i ustawy o niektórych umowa
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1500 zł
DMS Polska
Lublin
Kodeks Postępowania Administracyjnego na tle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania środków – nowe regulacje prawne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 490 zł
DMS Polska
Lublin
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji z uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych od 25 maja 2018 r. w pracy publicznych służ
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Polityka migracyjna, procedury uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, ich praw i
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Rola doradcy klienta: pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego i specjalista ds. programów w osiąganiu
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Rola Miejskiej Rady Rynku Pracy w kształtowaniu polityki lokalnego rynku pracy
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 990 zł
DMS Polska
Lublin
Rola Powiatowego Urzędu Pracy i zakres działań w obliczu planowanych zwolnień grupowych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 490 zł
DMS Polska
Lublin
Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opinio-doradczego dla lokalnego rynku pracy
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 1400 zł
DMS Polska
Lublin
Windykacja nienależnie pobranych świadczeń i postępowanie nadzwyczajne w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Wsparcie powiatowych urzędów pracy w procesie pomocy przedsiębiorcom i jednostkom pozarządowym w ramach Tarczy Antykryzysowej z uwzględ
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Wydatkowanie środków publicznych do 30 000 euro z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych w oparciu o regulamin wewnętrzny PUP
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1-U4 oraz sprawozdawczość statystyczna MRPiPS-01 i MRPiPS-02 i jej wpływ na ocenę efekt
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin
Wyzwania i nowe zadania urzędów pracy oraz obsługa klienta indywidualnego i instytucjonalnego w świetle zmieniającej się sytuacji na ry
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy wprowadzone ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania neg
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 450 zł
DMS Polska
Lublin
Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja w świetle normatywów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących i planowanych w Urzędzie
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1500 zł
DMS Polska
Lublin
Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 1090 zł
DMS Polska
Lublin

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności