Szkolenia prawne (kujawsko-pomorskie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 99
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Prawo i praktyka postępowania administracyjnego
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 220 zł
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Włocławek
prawo i praktyka postępowania administracyjnego
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Prawo i praktyka postępowania administracyjnego - najnowsze zmiany
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 160 zł
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Włocławek
Prawo pacjenta i osób przez niego wskazanych do dokumentacji medycznej
Czas trwania: 4-8 godz.
Cena: 500 zł
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Naworska Marszałek spółka partnerska
Toruń
Prawo pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 390 zł
SEKA S.A. Oddział w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Prawo pracy
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 750 zł
investHR
Bydgoszcz
Prawo pracy dla urzędników
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Prawo Pracy po kolejnych zmianach w 2023r
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 600 zł
P R O F E S J O N A L I S T A Firma Szkoleniowo-Konsultingowa
Bydgoszcz
Prawo pracy w praktyce
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 520 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
procedura badania i oceny ofert w zamówieniach publicznych. Dokumentowanie postępowania
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Program PŁATNIK 10.01.001 + moduł IPP jak klucz do bezproblemowej komunikacji z ZUS w 2023r
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 450 zł
P R O F E S J O N A L I S T A Firma Szkoleniowo-Konsultingowa
Bydgoszcz
Przetwarzanie danych osobowych w praktyce
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 300 zł
Modrzejewski Consulting
Włocławek
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
REALIZACJA POSTANOWIEŃ USTAWY O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku z uwzględnieniem istotnych zmian w
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 350 zł
Bydgoska Szkoła Bankowa - Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY w 2023r. - on-line
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 450 zł
P R O F E S J O N A L I S T A Firma Szkoleniowo-Konsultingowa
Bydgoszcz
sądy wspólnotowe a praktyka administracyjna
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Skuteczna Ochrona Danych Osobowych - RODO
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Fundacja MYDBAMY.PL
Inowrocław
Skuteczne ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności bankowych (należności kredytowych) w Banku Spółdzielczym
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 380 zł
Bydgoska Szkoła Bankowa - Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych w gminach
Czas trwania: 12 godz.
Cena: bezpłatnie
Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenia z zakresu opracowania oceny oddziaływania na środowisko
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenia z zakresu prawa pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 400 zł
Centrum Szkoleń i Administarcji VIRTUS
Bydgoszcz
Szkolenia z zakresu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 350 zł
Centrum Szkoleń i Administarcji VIRTUS
Bydgoszcz
Szkolenia z zakresu: prawa racy, wynagrodzeń, ubezpieczeń, prawa podatkowego, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego, prowadz
Czas trwania: 8-24 godz.
Cena: od 200,00 do 1500,00 zł
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Oddziału Okręgowego we Włocławku
Włocławek
Szkolenie dla pracowników działów personalnych z zakresu prawa pracy
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 690 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenie z podstaw RODO
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Forum Europa"
Grudziądz
Szkoła Prawa Włoskiego - School of Italian Law
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 900 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń
Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie PZP
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Trudny pacjent, czyli lekarz na ławie oskarżonych
Czas trwania: 2-7 godz.
Cena: 450 zł
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Naworska Marszałek spółka partnerska
Toruń
Udzielenie kredytów hipotecznych - Certyfikat pozwalający na realizację czynności w Banku związanych z udziałem kredytu hipotecznego
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 550 zł
Bydgoska Szkoła Bankowa - Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Umowy w zamówieniach publicznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Usługi szkoleniowe dla Instytutu Nauk o Polityce i Administracji – Cykl warsztatów "Bezpieczeństwo w teorii i praktyce" w ramach projek
Czas trwania: 4-6 godz.
Cena: od 600 do 900 zł
PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych
Strzelno
Warsztaty poradnictwa prawnego
Czas trwania: 15-40 godz.
Cena: od 150 do 400 zł
"Persona" Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
Inowrocław
Warsztaty poradnictwa prawnego
Czas trwania: 20-60 godz.
Cena: od 150 do 1000 zł
Fundacja "MEDIUS"
Inowrocław
Warsztaty poradnictwa prawnego
Czas trwania: 15-25 godz.
Cena: bezpłatnie
Fundacja Ekspert-Kujawy
Inowrocław
Warsztaty tworzenia pism urzędowych/procesowych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 220 zł
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Włocławek
Warsztaty z prawa pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: w zależności od ilości uczest
Ośrodek Doradztwa i Kształcenia BAJD
Bydgoszcz
warsztaty, seminaria z prawa pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 150 zł
BHPland - Polska
Bydgoszcz
Własność intelektualna w firmie - czyli jak chronić swoje pomysły
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 520 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zabezpieczenia należytego wykonywania umowy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 220 zł
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Włocławek
Zabezpieczenie wierzytelności w prawie międzynarodowym
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 670 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 400 zł
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Naworska Marszałek spółka partnerska
Toruń
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 690 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zamówienia publiczne i zlecanie zadań w administracji
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś Euro (analiza porównanwcza aktualnych i nowych regulacji prawa)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 644 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 200 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Kruszwica
Zatrudnianie cudzoziemców w organizacjach pozarządowych
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 1200 zł
Td Academy Sp. z o.o.
Toruń
zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zatrudninenie i powierzanie pracy cudzoziemcom
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 640 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zmiany w prawie pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 750 zł
Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców
Bydgoszcz
Poprzednie

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności