Szkolenia prawne (kujawsko-pomorskie)

Firma / instytucja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 31
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Aktualna problematyka zamówień publicznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 600 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Instytucjonalno - prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa w turystyce
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 630 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Kontrola nieprawidłowości i ewaluacja funduszy strukturalnych
Czas trwania: 22 godz.
Cena: 600 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
kontrola zamówień publicznych
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 750 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 940 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 2400 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Nowa ustawa prawo zamówień publicznych - jakie zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 405 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Nowe zasady delegowania pracowników do pracy w ramach UE. praca tymczasowa - nowe przepisy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Nowelizacja prawa budowlanego i jej konsekwencje w procesie inwestycyjno - budowlanym
Czas trwania: 84 godz.
Cena: 2960 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Nowoczesna administracja publiczna
Czas trwania: 160 godz.
Cena: 1200 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Obowiązki agencji zatrudnienia wobec pracowników cudzoziemskich
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Partnerstwo publiczno - prywatne - założenia i praktyka
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Pełnione funkcje i ich rola w procedurze zamówień publicznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 485 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego
Czas trwania: 69 godz.
Cena: 940 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
poradnictwo socjalno - prawne
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 640 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Prawne podstawy legislacji
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
prawo i praktyka postępowania administracyjnego
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Prawo pracy dla urzędników
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Prawo pracy w praktyce
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 520 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
procedura badania i oceny ofert w zamówieniach publicznych. Dokumentowanie postępowania
Czas trwania: 9 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
sądy wspólnotowe a praktyka administracyjna
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenie dla pracowników działów personalnych z zakresu prawa pracy
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 690 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie PZP
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Umowy w zamówieniach publicznych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 460 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Własność intelektualna w firmie - czyli jak chronić swoje pomysły
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 520 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zabezpieczenie wierzytelności w prawie międzynarodowym
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 670 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 690 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zamówienia publiczne i zlecanie zadań w administracji
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 490 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś Euro (analiza porównanwcza aktualnych i nowych regulacji prawa)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 644 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Zatrudninenie i powierzanie pracy cudzoziemcom
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 640 zł
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności