Kursy biznesowe - firma, zarządzanie, administracja (śląskie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 44
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Analiza ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 800 zł
PROJECT FACTORY Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Archiwista I i II stopnia
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1000 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Auditor wewnętrzny
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
BHP dla wszystkich grup pracowniczych(podstawowe i okresowe)
Czas trwania: 8-60 godz.
Cena: od 40 do 800 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Biuletyn Informacji Publicznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 390 zł
Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe
Bielsko-Biała
Budowanie autorytetu kierownika
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
coaching
Czas trwania: 58 godz.
Cena: 150 zł
Doradztwo
Bielsko-Biała
Czas pracy - teoria i praktyka
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 790 zł
SEKA S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Dyrektywa work-life balance – nowe przepisy ważne dla pracowników i dla firm
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 1500 do 2000 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywanie stosunków pracy - aspekty prawne w ujeciu praktycznym dla kadry zarządzajęcej
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 480 zł
SEKA S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Inwentaryzacja
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 400 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Jak radzić sobie ze stresem w pracy i negatywnymi emocjami
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 1500 do 2000 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Kierowanie zespołem produkcyjnym
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 490 zł
Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe
Bielsko-Biała
Klient trudny w urzędzie
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Koordynator ds. dostępności
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 500 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Kurs Administracji Publicznej
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 300 zł
Sygnitis Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Lean Manufacturing
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Lider prawie doskonały- praktyczny warsztat komunikacji i pracy w grupie
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 350,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Mała przedsiębiorczość
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1300 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Mapowanie procesów w organizacjach
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 1700 do 2000 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 320 zł
SEKA S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Motywacja i zarządzanie zaangażowaniem zespołu
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 1500 do 2000 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Multigeneracje – zarządzanie i komunikacja z zespołem wielopokoleniowym
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 700 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Multigeneracje-zarządzanie i komunikacja zespołem wielopokoleniowym
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1500 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Negocjacje i mediacje w administracji- techniki
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Pomoc publiczna i pomoc de minimis
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 1000 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Prawne aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 520 zł
SEKA S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Prawo pracy
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1000 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Przygotowanie dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1600 zł
PROJECT FACTORY Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Rekrutacja i selekcja pracowników
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 850 zł
SEKA S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Rezyliencja, czyli jak zbudować swoją odporność psychiczną w zespole. Leadership
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 1600 do 1800 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
RODO/ ochrona danych osobowych
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 500 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z p
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1600 zł
PROJECT FACTORY Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Stres i wypalenie zawodowe. Jak budować kapitał psychologiczny i tworzyć zdrowe środowisko pracy. Work life balance w kodeksie pracy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 1600 do 1800 zł
IBITN Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
System Informacji Oświatowej
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 500 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Szkolenie Prince2 Foundation
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 400 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 900 zł
Bielskie Sowarzysznie Artystyczne Teatr Grodzki
Bielsko-Biała
Zakładanie i Prowadzenie Działalności
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1500,00 zł
Centrum Edukacji Społeczno-Ekonomicznej
Bielsko-Biała
Zamówienia publiczne
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 1500 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Zarządzam,motywuję, egzekwuję czyli jak efektywnie kierować działaniami ludzkimi
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 450,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Zarządzanie projektami UE
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1000 zł
IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Zarządzanie zmianą
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 120,00 zł
Wisła-Jędrysko Sp. z o.o.
Bielsko-Biała

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności