Kursy biznesowe - firma, zarządzanie, administracja (łódzkie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 45
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Savoir vivre w biznesie
Czas trwania: 12-30 godz.
Cena: bezpłatnie
eMKa Consulting
Łódź
Skuteczna realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego
Czas trwania: 2 godz.
Cena: 170 zł
Pcg Edukacja Sp. z o.o.
Łódź
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
Czas trwania: 5-20 godz.
Cena: od 200 do 1000 zł
Centrum Innowacji Inkobi
Łódź
Skuteczne metody rekrutacyjne
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 600 zł
Fpl Sp. z o.o.
Łódź
Skuteczne zarządzanie produkcją - redukcja marnotrawstwa
Czas trwania: 14 godz.
Cena: 750 zł
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla
Łódź
Skuteczne zarządzanie zespołem
Czas trwania: 8-16 godz.
Cena: od 80 do 1200 zł
Medivia Ośrodek Psychologiczno - Edukacyjny
Łódź
Skuteczne Zarządzanie Zespołem
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 3500 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "DOM SŁOŃCA"
Łódź
Specjalista do spraw programów – zestaw umiejętności
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1400 zł
AKSON Ośrodek Terapii i Szkoleń
Łódź
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
Czas trwania: 75 godz.
Cena: 3990 zł
Fundacja Inicjatyw Regionalnych
Łódź
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji (j. ukraiński)
Czas trwania: 75 godz.
Cena: 3990 zł
Fundacja Inicjatyw Regionalnych
Łódź
Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, o którym mowa w pkt. 11.2
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 200 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa w zakresie czynn
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 2000 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa w zakresie czynn
Czas trwania: 56 godz.
Cena: 1800 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa w zakresie czynn
Czas trwania: 56 godz.
Cena: 1800 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa w zakresie czynn
Czas trwania: 105 godz.
Cena: 3000 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Sprawna komunikacja jako warunek budowania właściwych relacji interpersonalnych
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 1350 zł
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Łódź
Sprawowanie nadzoru nad realizacją podstawy programowej
Czas trwania: 2 godz.
Cena: 170 zł
Pcg Edukacja Sp. z o.o.
Łódź
Standaryzacja pracy
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 2800 zł
PERPETUO
Łódź
Start do biznesu
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1200 zł
Międzynarodowa Fundacja Kobiet
Łódź
Statut szkoły/placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Czas trwania: 2 godz.
Cena: 170 zł
Pcg Edukacja Sp. z o.o.
Łódź
Storytelling i marketing narracyjny w firmie
Czas trwania: 5-20 godz.
Cena: od 200 do 1000 zł
Centrum Innowacji Inkobi
Łódź
Stosowanie w projekcie równości szans kobiet i mężczyzn
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 300 zł
ORIGO
Łódź
Strategia transformacji cyfrowej zgodnie z rekomendacjami nadzwyczajnymi rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 8100 zł
Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.
Łódź
Strategie działań dla samorządów wobec zjawiska starzenia się społeczeństw
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 500 zł
Pcg Polska Sp. z o.o.
Łódź
Strategie eksportowe jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 550 zł
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla
Łódź
System okresowych ocen pracowniczych
Czas trwania: 7 godz.
Cena: od 400 do 1200 zł
Medivia Ośrodek Psychologiczno - Edukacyjny
Łódź
szkolenia biznesowe ogólne i branżowe
Czas trwania: 8-120 godz.
Cena: od 250 do 3000 zł
Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA"
Łódź
Szkolenia menadżerskie
Czas trwania: 36 godz.
Cena: 3600 zł
Europejska Fundacja Szkoleń i Innowacji
Łódź
Szkolenia menedżerskie
Czas trwania: 1000 godz.
Cena: 500 zł
Leadersheep
Łódź
Szkolenia outdoorowe
Czas trwania: 10-30 godz.
Cena: od 500 do 2000 zł
Centrum Innowacji Inkobi
Łódź
Szkolenia rozwojowe metodą Business Building Blocks (komunikacja, zarządzanie, strategie, modele biznesowe itp.)
Czas trwania: 8-30 godz.
Cena: od 400 do 2000 zł
Centrum Innowacji Inkobi
Łódź
Szkolenie indywidualne w zakresie pisania biznesplnu
Czas trwania: 6 godz.
Cena: bezpłatnie
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
Łódź
Szkolenie Indywidualne w Zakresie Tworzenia Biznesplanów
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 900 zł
Flight Level
Łódź
Szkolenie okresowe operatorów kontroli bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego komisji (UE
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i za
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 200 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa, o któ
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 200 zł
Port Lotniczy Łódź Im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Łódź
Szkolenie w zakresie efektywnego motywowania pracowników
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1500 zł
KUBALA TECHNOLOGIE & LOGISTIC Z KUBALA
Łódź
Szkolenie w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 50 godz.
Cena: 1000 zł
KUBALA TECHNOLOGIE & LOGISTIC Z KUBALA
Łódź
Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych dla przedsiębiorstw
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 2000 zł
Forecast Consulting Sp. z o.o.
Łódź
Szkolenie z zakresu prowadzonej działalności
Czas trwania: 120 godz.
Cena: 2200 zł
Hss Work Sp. z o.o.
Łódź
Szkolenie z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 1500 zł
Forecast Consulting Sp. z o.o.
Łódź
szkolenie z zarządzania projektami
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Creative Center
Łódź
Sztuka eksponowania w instytucji kultury
Czas trwania: 5-20 godz.
Cena: od 100 do 500 zł
Centrum Innowacji Inkobi
Łódź
Sztuka komunikacji w kierowaniu ludźmi
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 800 zł
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
Łódź
Sztuka motywowania
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 1400 zł
Creator Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej-Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Łódź

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności